Ponašanje prema ljudima, međusobno i prema drugim životinjama

Tipično ponašanje štakora

Kako bi svoje ljubimce mogli bolje razumijeti, ovdje ćemo Vam pokušati neka od njihovih ponašanja bolje objasniti:

 • štakor se povlači od vaše ruke - nesiguran je, boji se, nemojte ruku pomicati i čekajte da dođe sam po sebi
 • štakor grize - u većini slučajeva ugriz znači strah, nesigurnost. Osjeća se od vas ugrožen
 • naćuljene uši, sjedi na stražnjim nogama - pažljivo promatranje okoline - radoznalost
 • štakor se u vašoj prisutnosti temeljito umiva i čisti, bez da vas primjećuje - uplašio se ili je zbunjen, kod većine glodavaca je umivanje znak nesigurnosti
 • nakostriješeno krzno na vratu, gleda prema vama sa uspravljenom glavom i otvorenim ustima - prijeti, ostavite štakora na miru
 • skokovi u zrak, trčanje i skakanje po kavezu - dobro raspoloženje, veselje
 • protezanje, zijevanje, spavajući na sred kaveza leži - sretan i zadovoljan štakor
 • štakor pri glađenju nemiran, želi pobjeći, gricka vam prste - dosta mu je, dajte mu mira
 • štakor škljoca, struže sa zubima - ako ga gladite, onda je to izraz najvećeg užitka. Ali može biti i znak velikog straha, bijesa i slično
 • proždire izmet - povremeno proždiru štakori vlastiti izmet ili izmet partnera. Time vraćaju jedan dio hranjivih tvari natrag u organizam
 • glodanje žica kaveza, masivno glodanje predmeta i opreme u kavezu: može imati više uzroka:
  • dosada u pre malom kavezu sa nedovoljno igračaka - nabavite veći kavez sa više igračaka i mogućnosti za penjanje
  • često je to i poremećaj u ponašanju, tj. stereotipno ponašanje koje se i u velikom, dobro opremljnom kavezu zadrži. U tom slučaju je životinju jako teško od toga odviknuti, treba im jako puno promjena i zabave za čovjekom.
  • pokušaj glodanja kaveza - znak da želi van, bez obzira koliko je kavez velik, vani je ipak zanimljivije.

Štakori međusobno

Štakori međusobno komuniciraju na više načina.
Međusobno se čiste, jedan drugoga zovu na čišćenje tako da drugoga sa strane gurkaju. Kod borbi za rang, podložniji štakor čisti onog višeg ranga.
Ispuštaju zvukove: najčešće za ljudsko uho nečujne. Ali kod borbi skviče, škripe zubima, stružu. Mlade životinje skviče kad dozivaju majku. Kod igre pište, zvižde i skviče. Cvokoću zubima i kad ih je strah i kada pokazuju agresivnost.

Štakori rado izazivaju rang, ali su to najčešće sitne bezazlene svađe, među njima i ozbiljne borbe za rang. Kod igranja se naskakuju, guraju, preskakuju i provlače ispod. Ako je borba nešto ozbiljnija, stružu jače zubima, podložni štakor se baci na leđa i tako ponudi grlo onom višem po rangu, zaigrano ga ovaj zgrabi za vrat, ali ga nakon toga počne umivati. Kako bi rang zadržali, ali i iz zabave, štakori se često naskakuju.

Štakori i druge životinje

Vidi: Štakori i druge vrste

 

 

..:Home:.. ..:Informacije:.. ..:Anatomija:.. ..:Nabavka:.. ..:Ponašanje:.. ..:Smještaj:.. ..:Prehrana:.. ..:Zabava:.. ..:Društvo:.. ..:Potomstvo:.. ..:Zdravlje:.. ..:Apoteka:.. ..:FAQ:.. ..:Starost:..